Kosten

Wat brengt uw behandelaar in rekening?

Uw behandelaar is wettelijk verplicht om de tijd te noteren die hij aan de  behandeling besteedt. Het gaat daarbij om de therapiesessies met u, maar ook om de tijd die hij besteedt aan e-mails, telefoontjes, overleg met collega’s of aan administratie. De totaal bestede tijd wordt na de behandeling in rekening gebracht. De kosten kunnen hoger zijn dan u verwacht, waardoor u ook bij een
korte behandeling misschien toch uw gehele eigen risico kwijt bent. Vraag uw psycholoog/psychotherapeut naar de betalingsvoorwaarden zodra de behandeling start. U kunt deze informatie ook terugvinden in het kwaliteitsstatuut van uw behandelaar.

Wat krijgt u niet vergoed?

Niet alle soorten behandelingen worden vergoed. U krijgt bijvoorbeeld geen
vergoeding voor:
– psychoanalyse
–  relatietherapie (relatietherapie wordt wel vergoed als die plaatsvindt tijdens de behandeling van een andere aandoening, zoals een depressie of een angststoornis)
–  aanpassingsstoornissen
–  andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn (de zogenoemde V-codes) zoals burnout en overspanning; rouw.
Uw psycholoog of psychotherapeut kan u hier meer over vertellen.

Vergoeding 

Voor uw psychotherapie behandeling wordt het NZa tarief in rekening gebracht. NZa staat voor Nederlandse Zorgautoriteit. De tarieven per DBC (Diagnose Behandel Combinatie) vindt u  op www. NZa.nl.

Als uw aanmeldingsklachten binnen de zorgverzekeringswet vallen wordt uw behandeling deels betaald door het basispakket van uw ziektekostenverzekering.

De soort polis die u hebt (restitutiepolis of naturapolis) bepaalt of u 100% dan wel minder vergoed krijgt.  Vraag altijd bij uw zorgverzekeraar na wat u vergoedt krijgt.

Ik heb zorgcontracten met
– Zilveren Kruis Achmea (Avero, de Friesland, FBTO, Interpolis, OZF, ProLife, Ziezo, Zilveren Kruis, Achmea),
– CZ (CZ, JustCZ, Nationale Nederlanden, OHRA),
– ASR (De Amersfoortse, Ditzo)
– Zorg en Zekerheid,
– ONVZ (OVNZ,PNOZorg, VvAA),
– Eno (Salland en Salland Zorgdirect),
– DSW (Stad Holland en inTwente),

– Iptiq (BeSured, National Academie, Promovendum)

– Menzis (Menzis, Anderzorg, Hema, PMA)
En voor 2020 ook met Menzis (Menzis, Anderzorg, Hema, PMA).

Ik heb geen contract met VGZ (VGZ, Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, United Consumers, Unive, Zekur, Aevitae).

Als in uw polis staat dat u minder dan 100% vergoed krijgt wanneer u naar een behandelaar gaat waarmee uw verzekeraar geen contract heeft afgesloten dan  vraag ik een deel zelf te betalen, maximaal het percentage (ca.85%-90%) wat ik zou krijgen als ik een contract zou krijgen. Wel adviseer ik u voor het volgende jaar of van verzekeraar te veranderen of een restitutiepolis af te sluiten die u wel een volledige vergoeding biedt.

Momenteel is er geen eigen bijdrage voor SGGZ/psychotherapie. Wel wordt uw eigen risico aangesproken.

Aan het einde van de behandeling, of na een jaar krijgt u een factuur.  Als ik geen contract heb met uw verzekeraar vraag ik u een akte van cessie te tekenen, waarbij u toestemming geeft dat ik rechtstreeks bij uw verzekeraar kan declareren.  Van het niet vergoede deel krijgt u dan nog een factuur.  Met het Zilveren Kruis heb ik een betaalovereenkomst waardoor ik rechtstreeks de declaratie kan indienen.  Zij werken niet met een akte van cessie.

Verwijsbrief 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw verzekeraar is een verwijsbrief nodig. Hierin moet aangegeven staan dat u verwezen wordt voor behandeling in de Generalistische/Basis GGZ voor kortdurende behandeling of Specialistische GGZ voor langdurende behandeling  van klachten die binnen de zorgverzekeringswet vallen. De huisarts kan bij voorkeur via Zorgdomein rechtstreeks naar mij verwijzen onder Active Psychotherapie, of onder M. van der Plas.  Mocht dat niet lukken dan kunt u  de verwijsbrief van uw huisarts tijdens het eerste gesprek meenemen. Tevens is het verplicht om u te legitimeren. Neem daarom ook uw identiteitsbewijs (mag ook rijbewijs zijn) en zorgpas mee.

Zelf bekostigen

Als  u de kosten zelf wilt wilt betalen (ovp-consult) geldt het tarief van 95,89 euro per sessie van 45 minuten. In geval van coaching geldt een tarief van 100 euro exclusief 21% BTW.

Werkgever betaalt

Als uw werkgever betaalt kan de factuur rechtstreeks aan de werkgever verzonden worden, tenzij anders afgesproken.

Actieve verandering door stilstaan en beweging