Afspraken

Uw afspraak

We maken samen een afspraak. Als het lukt probeer ik uit te komen op een vaste dag en een vast tijdstip. Dat zal niet meteen lukken in mijn agenda. Probeert u op tijd te zijn.

Afzeggen van uw afspraak

Als u niet kunt komen laat dat zo spoedig mogelijk weten, telefonisch of via de app.  Als u ruim van tevoren afzegt worden er geen kosten in rekening gebracht (minimaal een, liever twee werkdagen van tevoren).  Binnen 24 uur wordt 65,00 euro in rekening gebracht. Houdt u er rekening mee dat de verzekering deze kosten niet vergoedt en u deze zelf moet betalen.

Niet komen op afspraak en continuïteit behandeling

Bij het niet nakomen van een afspraak (niet afgezegde afspraak) ontvangt u een verzoek om binnen twee weken een vervolgafspraak te maken.  Continuïteit van behandeling is belangrijk. Ook is het voor de zorgverzekeraar van belang om een vervolgafspraak te hebben, anders kan het problemen in de vergoeding geven. Als u binnen een maand niet reageert wordt de behandeling afgesloten en gedeclareerd. Voor de niet nagekomen afspraak krijgt u een factuur (OVP tarief).

Actieve verandering door stilstaan en beweging